Zaporni ventili

Zaporni ventili različnih dimenzij in za različne pline.