Sodelovanje z UM

Sodelovanje podjetja ZAVAR d.o.o. s Fakulteto za naravoslovje in matematiko

Ana Tement in Katja Zemljič, študentki Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, sta za podjetje ZAVAR d.o.o. izdelali model reševanja problema z naslovom Optimalna razporeditev dela med delavce pri minimalnih stroških dela.
Podjetje ZAVAR d.o.o. se študentkama zahvaljuje za izvirnost ideje, strokovnost in doslednost pri izdelavi modela, ki ga bo podjetje z veseljem uporabilo pri načrtovanju in izvedbi poslovnega procesa.