Seminarji za varno delo s plini in plinskimi napravami

Seminar – uporabniki:Seminar – rokovalci:
Seminar za delavce kateri pri svojem delu uporabljajo in rokujejo s plinsko opremo.

Program:

– Uvod
– Splošno o plinih in ostalih nevarnih snoveh
– Osnovne lastnosti plinov in tekočin
– Posebne lastnosti (ekspanzivnost, strupenost, gorljivost, eksplozivnost itd.)
– Eksplozije na osnovi aeromehanike
– Eksplozije na osnovi samorazkroja
– Eksplozije na osnovi sežiga
– Vrste naših industrijskih tehničnih plinov in njihova običajna uporaba
– Opozorila in posebnosti posameznih plinov (pri koriščenju, transportu ali skladiščenju)
– Plinski sistemi in armature (principi delovanja, jeklenke, baterije, zaporni organi, reduktorji tlaka, odjemna mesta, plinovodi, plam. rezalniki, gorilniki, gumi cevi, manometri, varnostni ventili, suha varovala itd.)
– Ročno, polavtomatsko in avtomatsko upravljanje plinskega sistema
– Način in postopek varnega dela s plinskimi baterijami
– Plinske mešanice in sistemi mešanja (nevarnosti pri pripravi in koriščenju)
-Delovanje varovalnih in opozorilnih sistemov (suha varovala, varnostni ventili, oddušniki, detektorji-senzorji;) ter ukrepi v primeru aktiviranja ali iztekanja plinov iz sistema
– Požari (plinski) in ukrepi za preprečitev (sistem varstva pred požarom)
– Naprave in armature v požaru (ukrepi za preprečitev večje škode ali eksplozij)
– Gasilna sredstva in gašenje naprav (vrste in postopki uporabe)
– Prva pomoč ponesrečencem (reševanje in ukrepanje)
– Zaščitna sredstva (kolektivna, osebna) pri delu z jeklenkami in armaturami
– Predpisi in tehnična zakonodaja (zakoni, standardi, pravilniki, usposabljanje kadrov, skladišča plinov, transport, odgovornosti delavca in službe varnosti pri delu, organizacija dela in kontrola, periodični pregledi, vodenje evidence, požarna varnost in ekologija …)
– Ponavljanje snovi, pregled literature, navodil za varno uporabo itd.
– Preverjanje znanja
Seminar za že preverjene uporabnike plinske tehnike in opreme. Podrobna razlaga plinske tehnike. Primeren npr. za vzdrževalce, upravljavce plinske postaje itd.

Program:

– Uvod
– Osnovni pregled plinske opreme
– Jeklenke
– Plinovodi
– Ventili za plinske jeklenke – priključki
– Reducirni ventili – različni nameni uporabe in njihova uporaba
-Priklopi na visoki tlak
– Odjemna mesta
– Suhe varovalke – delovanje
– Gumi cevi
– Gorilniki
– Delovni tlaki
– Varno delo z gorilniki in plameniki
– Vzdrževanje opreme
-Ponavljanje snovi, pregled literature, navodil za varno uporabo itd.
– Preverjanje znanja