Uporaba podatkov na zavar.si

Vsebina člankov, vse fotografije in ostala gradiva portala zavar.si

Vsebina člankov je avtorsko zaščitena po zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP – UL RS 21/95). Na voljo vam je le za osebno, nekomercialno rabo. Za izrabo materialov, ponatis in njihovo reprodukcijo v komercialne namene potrebujete pisno dovoljenje lastnika portala zavar.si.

Objava vsebine člankov na drugih mestih, delno ali v celoti, je dopustna le v primeru, da so izpolnjeni naslednji pogoji:
– da je na istem mestu hkrati objavljena povezava k izvirniku na naši strani;
– da je hkrati kot vir navedeno ime “zavar.si” in naš logotip;
– da je hkrati objavljeno ime avtorja izvirnega clanka, če je ta znan; – da ne gre za organizirano zbiranje in objavljanje vsebine člankov.

Naslovi člankov, fotografije in ostala gradiva portala zavar.si

Objava naslovov člankov, opremeljenih s povezavami k izvirnikom na našem strežniku, je dovoljena pod pogojem, da:
– je zlahka opazno in v bližini naslova/povezave kot vir navedeno ime “zavar.si” in naš logotip.
– uporabnika objavljena povezava vodi do vsebine na našem strežniku v samostojnem oknu in ne kot del druge strani.

O vsebini člankov in vsega gradiva na zavar.si

Vsebina vseh materialov na zavar.si je avtorsko zaščitena. Vsi materiali na zavar.si so zgolj informativne narave in morda niso primerni za najdeno stanje pri vseh obiskovalcih zavar.si. Vsi zainteresirani za izvajanje napisanega počnete to na lastno odgovornost. Pred pričetkom uporabe napisanega, bi vas radi opomnili, da v nobenem primeru nismo odgovorni za morebitno nastalo škodo.

Slikovno gradivo

Slikovno gradivo je zgolj simboličnega značaja in prikazuje zelo dober približek opisanega stanja.
Tehnični podatki in drugi podatki, ki opisujejo stanje, so namenjeni samo za približen opis stanja, ki ga opisujejo. Ta opis ni standardizacija najdenega stanja, je zgolj neobvezujoč opis. Navedli smo jih zato, da dobite boljšo predstavo kako stanje izgleda, kako  se lahko takšno stanje izraža, kakšni pogoji so lahko, da se neko opisano stanje pojavi in da lahko tako različna stanja lažje med seboj primerjate.

Ostalo
Pridržujemo si pravico, da pravila uporabe kadarkoli spremenimo brez predhodne najave.